E-porada

E – porada/konsultacje ze specjalistą

Przebieg spotkania: rozmowa online z doświadczonym terapeutą na temat aktualnie pojawiających się trudności w funkcjonowaniu dziecka.

W zależności od potrzeb, e-porada może służyć:

  • omówieniu przyczyn spotkania,
  • zasięgnięciu opinii dotyczącej wybranego tematu,
  • ogólnej ocenie funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania adekwatnego obszaru,
  • świadczenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, terapeutycznego;
  • omówienie postępów rozwojowych w wybranym czasie.                        E- Konsultacja może być początkiem dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielą wszelkich potrzebnych informacji oraz wskażą najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami: tel./wiadomość sms 662-280-715 lub e-mail: katarzyna.piankowska@wp.pl w treści – imię i nazwisko dziecka + rodzaj konsultacji

Terminy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty

Płatność: przelewem przed spotkaniem
Odwołanie spotkania: mailowo lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 18.00
W przypadku braku kontaktu lub braku potwierdzenia, e-konsultacja zostaje automatycznie odwołana (zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie)
Dzięki temu będziemy mogli szybciej pomóc innej osobie!

Forma spotkania: on-line (Skype, Messenger, Zoom lub inny komunikator).

Czas e-spotkania: 30-45 min.

Koszt: 150 zł