Mikropolaryzacja (tDCS)

Mikropolaryzacja – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (z j. ang. tDCS – transcranial direct current stimulation)jedna z najnowocześniejszych metod wspierających leczenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu.

Działanie opiera się na pobudzaniu kory mózgu bardzo delikatnym prądem, podawanym przez jedną elektrodę, a odprowadzanym przez drugą elektrodę. Obie elektrody mocowane są w wygodnym, dedykowanym do tego rodzaju terapii, czepku. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Prąd wykorzystywany  w terapii ma napięcie rzędu 1-2 mikroamperów i jest to poziom zbliżony do naturalnych prądów występujących w mózgu człowieka. Ma ona za zadanie, zależnie od elektrody (katoda lub anoda), zmniejszyć  lub zwiększyć wzbudzenie korowe. Stymulacja anodą zwiększa pobudzenie korowe, a stymulacja katodowa powoduje hamowanie pobudzenia.

Wskazaniami do mikropolaryzacji tDCS są m.in.:
 • dystonia,
 • afazja,
 • udary mózgu,
 • ból przewlekły,
 • udary czaszkowo- mózgowe z deficytem neurologicznym,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • autyzm,
 • ADHD,
 • dysfunkcje pamięci,
 • szumy uszne,
 • uzależnienia, depresja,
 • choroby zwyrodnieniowe mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) przebiegające z zaburzeniami emocjonalno-osobowościowymi i poznawczymi,
 • tiki,
 • trudności szkolne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny,
 • zaburzenia psychosomatyczne i psychoemocjonalne.

PRZECIWWSKAZANIA:

ciąża, ciała obce (metalowe klipsy, zastawka, implanty)

Czasami po zabiegu może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry w miejscu przyłożenia elektrod, ale mija ono już po kilku minutach po zabiegu.

Zabieg mikropolaryzacji mózgu stosowany jest w ciągu kolejnych 10-15 dni. Sesja trwa jednorazowo od 20 do 30 minut. Terapia wymaga systematycznych sesji (codziennie dla utrwalenia efektu postymulacyjnego). Przerwa nie może być dłuższa niż 2 dni.

Prosimy o dostarczenie skierowania/zlecenia do terapii z informacją o braku przeciwwskazań od lekarza neurologa lub psychiatry.