EEG BIOFEEDBACK:

 • profil stresowy GSR/HRV (badanie + raport) – 250 zł
 • badanie diagnostyczne QEEG z dwudziestu punktów (mapa mózgu) – 400 zł 
 • omówienie wstępnego QEEG– bezpłatne
 • trening EEG Biofeedback (50 min.) – 150 zł
 • opinia diagnostyczna – 150 zł
 • opcja końcowego kontrolnego badania QEEG – 300 zł

MIKROPOLARYZACJA tDCS

Spotkanie kwalifikacyjne do zabiegów – 160 zł

1 zabieg – w zależności od dolegliwości – 20-30 minut – 140 zł

Pakiet 10 zabiegów stymulujących – 10 dni – płatność z góry – 1300 zł 

Terapia wymaga systematycznych sesji (codziennie dla utrwalenia efektu postymulacyjnego). Przerwa nie może być dłuższa niż 2 dni.

Prosimy o dostarczenie skierowania/zlecenia do terapii z informacją o braku przeciwwskazań od lekarza neurologa lub psychiatry.

Więcej informacji na temat terapii oraz ewentualnych przeciwwskazań w zakładce oferta/terapie/mikropolaryzacja tDCS.

INTEGRACJA SENSORYCZNA WG J. A. AYRES – PSTIS

 • diagnoza/ocena procesów przetwarzania sensorycznego

– wywiad z rodzicami – 150 zł

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę nową Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej  od 4 r. życia (1-2 godz.) – 400 zł

LUB (W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU DZIECKA)

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę w systemie KATIS (dzieci 12 m.cy – 4 r.ż) – (1-2 godz.) – 400 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

 • terapia Integracji Sensorycznej– 50 min. – 140 zł

METODA WARNKEGO

 • Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego – 250 zł (ok. 60 min.)
 • Trening przetwarzania słuchowego metodą Warnkego z terapeutą (funkcje podstawowe plus trening lateralny – pomiędzy półkulami mózgowymi)– 50 min. – 150 zł
 • Trening indywidualny z Brain Boy (w domu, wypożyczony sprzęt ze słuchawkami)– 1 miesiąc – 400 zł                                                 

Terapia dysleksji – zalecana Metoda Warnkego (cennik powyżej)

ADOS – 2 – MIĘDZYNARODOWY STANDARYZOWANY TEST  ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

– telefoniczny wywiad z rodzicami pozwalający diagnoście dobrać odpowiedni rodzaj testu w zależności od poziomu rozwojowego dziecka – bezpłatny

– konsultacje indywidualne z rodzicem przed badaniem – na życzenie rodzica – 150 zł

 – przeprowadzenie badania – 450 zł

 – pisemny opis i przekazanie – 150 zł

NIEDŁUGO W OFERCIE KWESTIONARIUSZ DIAGNOZY ADI-R

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP) standaryzowane narzędzie do diagnozy rozwoju dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.

– wywiad z rodzicami – 150 zł

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę (1-2 godz.) – 300 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

          – przygotowanie i przekazanie planu terapii – 150 zł

METODA STRUKTURALNA / Diagnoza KOCP (Kartami Oceny Czytania/Pisania) – 300 zł (w tym wywiad z rodzicem)

– przekazanie i omówienie diagnozy (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

Diagnoza KOZE (Kartami Oceny Zachowania i Emocji), które  są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia. Pozwalają na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach – 300 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

KONSULTACJE – 60 min. – 150 zł

E-PORADA/E-KONSULTACJE – 30-45 min. – 150 zł

PORADA/KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/ młodzież i dorośli – 50 min. – 160 zł mgr Ewa Makowska

PORADA/KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/terapeuta dziecięcy – 50 min. – 150 zł mgr Katarzyna Puszczewicz – Maliushytska oraz mgr Michalina Kajdzik

Zajęcia grupowe TUS/terapia dla dzieci z „ADHD”/grupa terapeutyczna dla nastolatków 15-18 lat – koszt miesięczny 340 zł (4 spotkania) – prowadzące Katarzyna Puszczewicz – Maliushytska oraz Michalina Kajdzik

WSPARCIE  LOGOPEDYCZNE – 50 min. – 150 zł

DIAGNOZA W TER. RĘKI według kwestionariusza Zbigniewa Przyrowskiego 

– wywiad z rodzicami – 150 zł

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę (1-2 godz.) – 200 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

DIETETYK/PSYCHODIETETYK – Oferta szczegółowo z cennikiem:

Pierwsza konsultacja dietetyczna z opracowaniem zaleceń żywieniowych (dzieci i dorośli) – 180zł (50min)

Kolejna konsultacja (dzieci i dorośli) – 150zł

Pakiet 3 konsultacji (współpraca ciągła) – 350zł

Analiza ilościowa sposobu żywienia (opisowa i ilościowa analiza dzienniczka żywieniowego) – 100zł (płatne dodatkowo do konsultacji)

Spotkanie rodzinne z opracowaniem zaleceń żywieniowych dla rodziny – 250zł

Analiza składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA) – bezpłatnie (w cenie każdej konsultacji)

Plan żywieniowy elastyczny z omówieniem (indywidualny jadłospis 7-dniowy z opracowanymi narzędziami do samodzielnej modyfikacji)  – 200zł

Plan żywieniowy 14-dniowy jadłospis  z omówieniem – 280zł

Pomocnik żywieniowy (opracowany zestaw porad, przykładowych przepisów i narzędzi, jako alternatywa dla jadłospisu) – 100zł

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży – wkrótce

SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI (3 godz.)- 250 zł/os.

Szanowni Państwo, pisemne diagnozy i opinie wydajemy do 14 dni. Zaświadczenia wystawiamy w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Rozliczenie za terapię/diagnozę następuje bezpośrednio przed lub po spotkaniu z terapeutą (gotówką lub kartą). W gabinecie dostępny jest terminal płatniczy. O potrzebie wystawienia faktury należy poinformować wcześniej.

TERMINY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

ZASADY ODWOŁYWANIA TERAPII W CENTRUM TERAPEUTYCZNYM PolKa:

 • wizyta odwołana dzień wcześniej – bez opłat
 • wizyta odwołana w dniu terapii na 3 godz. lub więcej przed terapią – opłata 50% ceny
 • wizyta odwołana w dniu terapii na mniej niż 3 godz. przed terapią – 100% ceny

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Tel. +48 662-280-715

E-mail: katarzyna.piankowska@wp.pl