AKTUALNY CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 1.05.2024 r.

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU

ADOS – 2 – MIĘDZYNARODOWY STANDARYZOWANY TEST  ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

– telefoniczny wywiad z rodzicami pozwalający diagnoście dobrać odpowiedni rodzaj testu w zależności od poziomu rozwojowego dziecka – bezpłatny

– konsultacje indywidualne z rodzicem przed badaniem – na życzenie rodzica – 150 zł

 – przeprowadzenie badania – 550 zł

 – pisemny opis i przekazanie – 150 zł

STANDARYZOWANY KWESTIONARIUSZ DIAGNOZY ADI-R

 – przeprowadzenie wywiadu  i skrócona informacja o wyniku – 350 zł

 – pisemny opis (na życzenie klienta) – 150 zł

KWESTIONARIUSZ ASRS – 

 DIAGNOZA ADHD

 • TEST CONNERS – 3 

– wywiad z rodzicem/ obserwacja  – 180 zł

– test (do wyboru przez psychologa samoopis lub wersja dla rodzica plus kwestionariusz dla nauczyciela/wychowawcy) – 300 zł

– przygotowanie i przekazanie opinii po badaniu z omówieniem – 150 zł

 • TEST MOXO (przeprowadzenie testu plus raport z badania) – 320 zł

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP) standaryzowane narzędzie do diagnozy rozwoju dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.

– wywiad z rodzicami – 180 zł

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę (1-2 godz.) – 300 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy przez psychologa (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

DIAGNOZA Z UŻYCIEM TESTU IDS-2 (spotkanie diagnostyczne z opinią po badaniu) – 600 zł; konsultacje psychologa z rodzicem na życzenie (50 min.) – 180 zł

Diagnoza KOZE (Kartami Oceny Zachowania i Emocji), które  są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia. Pozwalają na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach – 300 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy przez psychologa (1 spotkanie z rodzicami) – 180 zł 

INTEGRACJA SENSORYCZNA WG J. A. AYRES – PSTIS

 • diagnoza/ocena procesów przetwarzania sensorycznego

– wywiad z rodzicami – 150 zł

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę nową Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej  od 4 r. życia (1-2 godz.) – 400 zł

LUB (W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU DZIECKA)

– spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę w systemie KATIS (dzieci 12 m.cy – 4 r.ż) – (1-2 godz.) – 400 zł

– przekazanie i omówienie diagnozy (1 spotkanie z rodzicami) – 150 zł 

 • terapia Integracji Sensorycznej– 50 min. – 140 zł

METODA WARNKEGO

 • Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego – 280 zł (ok. 60 min.)
 • Trening przetwarzania słuchowego metodą Warnkego z terapeutą (funkcje podstawowe plus trening lateralny – pomiędzy półkulami mózgowymi)– 50 min. – 150 zł
 • Trening indywidualny z Brain Boy (w domu, wypożyczony sprzęt ze słuchawkami)– 1 miesiąc – 400 zł                                                 

Terapia dysleksji – zalecana Metoda Warnkego (cennik powyżej) lub terapia z logopedą posiadającym uprawnienia do terapii dysleksji wybranymi metodami

EEG BIOFEEDBACK:

 • profil stresowy GSR/HRV (badanie + raport) – 250 zł
 • badanie diagnostyczne QEEG z dwudziestu punktów (mapa mózgu) – 400 zł 
 • omówienie wstępnego QEEG– bezpłatne
 • trening EEG Biofeedback (50 min.) – 150 zł
 • opinia diagnostyczna – 150 zł
 • opcja końcowego kontrolnego badania QEEG – 300 zł

KONSULTACJE – 60 min. – 150 zł

PORADA/KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/terapeuta dziecięcy – pierwsza wizyta 200 zł, kolejne wizyty (50 min.) – 180 zł mgr Alina Grabowska

Zajęcia grupowe TUS – koszt miesięczny 400 zł (4 spotkania) 

Turnus wakacyjny TUS – 10 spotkań x 90 minut (10 dni) – 1200 zł

TERAPIA  LOGOPEDYCZNA – 50 min. – 150 zł

SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI (3 godz.)- 250 zł/os.

Szanowni Państwo, pisemne diagnozy i opinie wydajemy do 21 dni. Zaświadczenia wystawiamy w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Rozliczenie za terapię/diagnozę następuje bezpośrednio przed lub po spotkaniu z terapeutą (gotówką lub kartą) w rejestracji centrum.                O potrzebie wystawienia faktury należy poinformować wcześniej.

TERMINY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

ZASADY ODWOŁYWANIA TERAPII W CENTRUM TERAPEUTYCZNYM PolKa:

 • wizyta odwołana dzień wcześniej – bez opłat
 • wizyta odwołana w dniu terapii na 3 godz. lub więcej przed terapią – opłata 50% ceny
 • wizyta odwołana w dniu terapii na mniej niż 3 godz. przed terapią – 100% ceny

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Tel. +48 886-371-563

E-mail: polkacentrum@gmail.com