METODA WARNKEGO – TRENING SŁUCHOWY, WZROKOWY I MOTORYCZNY

Metoda niemieckiego naukowca Freda Warnke, opiera się na doświadczeniu i przeprowadzonych badaniach naukowych. W gabinecie oferujemy pełen zakres działań: trening ośmiu funkcji podstawowych oraz trening lateralny.

Adresowana jest do dzieci i dorosłych z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego  APD (nie mającymi problemów ze słuchem (na poziomie ucha), lecz we właściwym przetwarzaniu, czy też interpretacji dźwięków (na poziomie nerwu słuchowego i mózgu),
 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz osób, u których dysleksję już zdiagnozowano,
 • trudnościami lateralizacyjnymi,
 • problemami z koncentracją uwagi,
 • działa wspomagająco usprawniając funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze)
 • u osób starszych metoda Warnkego wykorzystana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych oraz związanych z pogorszeniem słyszenia.

W procesie treningowym Metody Warnkego chodzi o to, aby mózg był w stanie skutecznie i automatycznie odczytać, dźwięki odbierane przez ucho;  następnie zintegrować je w słowa i zdania, a swą maksymalną uwagę skierować na rozpoznanie i zapamiętanie usłyszanej treści. Automatyzacja pozwala na  szybsze i wielotorowe wykonanie danej czynności, co zmniejsza liczbę błędów i zapewnia lepszą ciągłość danego procesu.

Pełny trening opracowany przez Freda Warnkego obejmuje trzy obszary:

 • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych,
 • automatyzację koordynacji półkul mózgowych,
 • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”

Terapia składa się z dwóch etapów:

 1. Treningu wzrokowo-słuchowego funkcji podstawowych, zmierzającego do redukcji nieprawidłowości centralnego przetwarzania, gdzie konieczna jest automatyzacja funkcji podstawowych, takich jak:
 • próg kolejności (wzrokowej i słuchowej)
 • słyszenie kierunkowe
 • rozpoznawanie wzorców
 • różnicowanie tonów
 • koordynacja wzrokowo-motoryczna
 • czas reakcji z wyborem

Najlepsze efekty terapeutyczne przynosi trening łączący terapię w gabinecie pod okiem terapeuty (1 spotkanie w tygodniu) z treningami wykonywanymi codziennie w domu (około 15 minut dziennie) – istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia urządzenia Brain-Boy Universal do treningów domowych. Barin-Boy Universal jest profesjonalnym, certyfikowanym medycznie urządzeniem, mającym wygląd przyciągający uwagę dziecka. Posiada gry treningowe, które w łatwy, skuteczny i potwierdzony badaniami sposób, usprawniają funkcje centralnego słyszenia.

Czas trwania tego etapu jest kwestią indywidulaną. W dużej mierze zależy od motywacji oraz możliwości dziecka.

Więcej informacji na stronie metodawarnkego.pl 

Drugi etap – trening lateralny – podczas którego dążymy do utrwalenia osiągniętych celów z pierwszego etapu oraz usprawnienia współpracy między półkulami mózgu.

Za pomocą opcji urządzenia AlphaTrainer istnieje możliwość treningu polepszającego współpracę pomiędzy półkulami mózgowymi. W trakcie ćwiczeń informacje dźwiękowe nie są słyszane statycznie, lecz  „wędrują” w słuchawkach od ucha do ucha. W ten sam sposób pracuje się z materiałem wizualnym: pismem, obrazem; wszystko to, co można zobaczyć jest widziane naprzemiennie, dzięki specjalnym okularom, w których na zmianę zaciemniają się szkła. Elementy wielopoziomowej puli bodźców słuchowych i wzrokowych, dochodzących z różnych stron, osoba trenująca słyszy i zauważa raz po lewej, raz po prawej stronie, po czym mózg musi je złożyć w jednolitą informację.

Podczas treningu lateralizacji steruje się odpowiednio informacjami słuchowymi i wzrokowymi podczas czytania tekstów przez ćwiczącego w taki sposób, aby stymulować ciągłe porównywanie odbieranych aktualnie informacji przez obie półkule, a tym samym zwiększyć efektywność w zakresie ich komunikowania się za pośrednictwem ciała modzelowatego.

Dźwiękowe materiały ćwiczeniowe są nagrane w tzw. „stereofonii sztucznej głowy”, dzięki czemu ćwiczący odnosi wrażenie przestrzenności dźwięku, czyli ma wrażenie jakby głos w słuchawkach pojawiał się z różnych stron i w różnej odległości od ćwiczącego.

Praca na tym etapie przebiega wyłącznie w gabinecie pod okiem terapeuty. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.

Efekty terapii Metodą Warnkego w Polsce zbadał zespół badawczy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lipowskiej (prof. M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada (2015), w Niemczech badania prowadził  prof. Uwe Tewes (Medical University of Hannover).