PSYCHOLOGICZNA oraz TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

mgr Katarzyna Puszczewicz- Maliushytska

mgr Michalina Kajdzik

Ruszają zapisy do nowych grup treningu umiejętności społecznych.

Głównymi celami treningu są :
– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
– nauka nowych umiejętności interpersonalnych (tj. zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz radzenie sobie z uczuciami: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów)
– zmiana negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych
– obniżanie napięcia i lęku
– praca nad zachowaniami agresywnymi
– podnoszenie samooceny.

Grupa przeznaczona jest dla dzieci z:

 • trudnościami w nawiązywaniem relacji rówieśniczych
 • trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad
 • trudnościami emocjonalnymi
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • nadmiernym izolowaniem się lub zachowaniami agresywnymi
 • trudnościami w funkcjonowaniu w grupie

Zajęcia trwają 1h i odbywają się co tydzień, w 2 grupach wiekowych, dobranych pod względem wiekowym oraz poziomem funkcjonowania. :

I – 7-10 r.ż (1-4 kl.)

II – 11-14 r.ż (5-7 kl.)

Udział w grupie poprzedzony jest rozmową rekrutacyjną z rodzicami i spotkaniem z dzieckiem (początek września po ustaleniu indywidualnego terminu).

Planowany czas trwania grupy:  luty 2023 – czerwiec 2023 (20 spotkań)

Koszt miesięczny 340 zł (4 spotkania)

Planowo zajęcia odbywać się będą w czwartki od godz. 16.15 i 18.45.

Zapisów można dokonywać telefonicznie – tel. 571-940-207, 880-255-965

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest konsultacja psychologiczna oraz dokonanie opłaty za miesiąc z góry.

Grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi

Grupy 4-10 osobowe

2 profesjonalnych terapeutów (psychologów)

Trwają zapisy dzieci z ADHD na zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat

Dzięki tym zajęciom twoje dziecko:

 • zrozumie, czym jest ADHD;
 • pozna swoje mocne i słabe strony;
 • dowie się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami;
 • pozna sposoby na skupienie uwagi, samokontrolę i podejmowanie dobrych decyzji;
 • nauczy się planowania, komunikowania i wyrażania swoich potrzeb;
 • uwierzy w siebie i w to, że może osiągnąć sukces.

Grupy 4-10 osobowe

Planowany czas trwania grupy: luty 2023 – czerwiec 2023 (20 spotkań)

Koszt miesięczny 340 zł (4 spotkania)

Planowo zajęcia odbywać się będą w czwartki od godz. 17.30

Zapisów można dokonywać telefonicznie – 571-940-207, 880-255-965

Udział w grupie poprzedzony jest rozmową rekrutacyjną z rodzicami i spotkaniem z dzieckiem (początek września po ustaleniu indywidualnego terminu).

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest konsultacja psychologiczna oraz dokonanie opłaty za miesiąc z góry.

2 profesjonalnych terapeutów (psychologów)

Trwa nabór do grupy terapeutycznej dla nastolatków.

Grupa terapeutyczna skierowana jest do osób w wieku 15-18 lat, które:

 • mają trudności w relacjach, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, są nieśmiałe, czują się samotne lub nierozumiane
 • są w trudnej sytuacji rodzinnej, przeżywają kryzys związany np. z rozwodem rodziców
 • mają obniżony nastrój, odczuwają dużo lęku
 • przeżywają problemy w szkole (spadek motywacji do nauki, trudności w relacjach z nauczycielami, mobbing ze strony grupy rówieśniczej)
 • poszukują swojej drogi w życiu; nie mogą zdecydować, co chciałyby robić w przyszłości

Uczestnictwo w grupie pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi, a także przyczyn przeżywanych trudności.

Planowany czas trwania grupy:  luty 2023 – czerwiec 2023 (20 spotkań)

Koszt miesięczny 340 zł (4 spotkania)

Planowo zajęcia odbywać się będą w czwartki od godz. 20.00

Zapisów można dokonywać telefonicznie – 571-940-207, 880-255-965

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest konsultacja psychologiczna oraz dokonanie opłaty za miesiąc z góry.

2 profesjonalnych terapeutów (psychologów)