PSYCHOLOGICZNA oraz TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

mgr Alina Grabowska

mgr Barbara Plutowska

Trwają zapisy do nowych grup treningu umiejętności społecznych.

Głównymi celami treningu są :
– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
– nauka nowych umiejętności interpersonalnych (tj. zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz radzenie sobie z uczuciami: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów)
– zmiana negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych
– obniżanie napięcia i lęku
– praca nad zachowaniami agresywnymi
– podnoszenie samooceny.

Grupa przeznaczona jest dla dzieci z:

  • trudnościami w nawiązywaniem relacji rówieśniczych
  • trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad
  • trudnościami emocjonalnymi
  • niskim poczuciem własnej wartości
  • nadmiernym izolowaniem się lub zachowaniami agresywnymi
  • trudnościami w funkcjonowaniu w grupie

Zajęcia trwają 1h i odbywają się co tydzień, w 3 grupach wiekowych, dobranych pod względem wiekowym oraz poziomem funkcjonowania. :

I „młodziaki” (6-8 lat)

II „starszaki”  (10-12 lat)

III „doroślaki” (17-19 lat)

Planowany czas trwania grupy:  marzec 2024 – czerwiec 2024 

Koszt miesięczny 400 zł (4 spotkania miesięcznie)

Zapisów można dokonywać telefonicznie – tel. 732-243-123

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest konsultacja z trenerem prowadzącym oraz dokonanie opłaty za miesiąc z góry.

Grupy terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi

Grupy maksymalnie 8 osobowe

Zapraszamy do kontaktu!