QEEG, czyli ANALIZA ILOŚCIOWA FAL

QEEG, czyli ANALIZA ILOŚCIOWA  FAL (mapa mózgu) – polega na wykonaniu analizy ilościowej zapisu EEG (Quantitative EEG, czyli QEEG).Dzięki profesjonalnemu czepkowi z okablowaniem  jesteśmy w stanie komfortowo wykonać pomiar z 20-stu punktów! 

QEEG polega na dokonaniu pomiarów aktywności bioelektrycznej mózgu przy oczach zamkniętych, oczach otwartych w stanie spoczynku oraz w trakcie rozwiązywania zadań (np. liczenie w pamięci, powtarzanie ciągów cyfr, aktywne słuchanie tekstu). Uzyskane w ten sposób pomiary EEG z 20 punktów głowy są następnie przetwarzane statystycznie, porównywane z wynikami normatywnymi i przedstawiane w formie graficznej za pomocą diagramów tzw. „map mózgu”. Diagramy te ukazują rozkłady przestrzenne amplitud poszczególnych rytmów EEG, częstotliwości dominujących, koherencji między poszczególnymi punktami, zmienności sygnału i innych parametrów EEG. Wykonanie pomiarów EEG zajmuje około 60 minut i zazwyczaj przeprowadzane jest w godzinach przedpołudniowych. Przeprowadzona analiza dostarcza obiektywnej informacji o pracy mózgu w różnych warunkach i stanowi podstawę do opracowania optymalnego planu treningu EEG Biofeedback. Obiektywna analiza QEEG zostaje dodatkowo zestawiona z bardziej subiektywnymi wynikami kwestionariusza symptomów. Wyniki wykorzystuje się do zaplanowania indywidualnego planu terapii oraz monitorowania jej postępów. Obecnie jest to najbardziej optymalna metoda diagnostyczna stosowana w neuroterapii.

PROFIL STRESU – Badanie przeprowadza się w związku labilnością emocjonalną oraz trudnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych.  Analizuje się przebieg krzywej stresowej w następujących obszarach (Assesment wg Mossa GSR, HRV, PULS):

  1. Baseline – pomiar referencyjny, przystosowanie do warunków w pomieszczeniu, stan wyjściowy przy braku konkretnych zadań oraz stresora;
  2. Relaks
  3. Zadanie matematyczne
  4. Odpoczynek
  5. Stres osobisty/emocjonalny – przeżywanie/wizualizacja bardzo stresującej sytuacji/wydarzenia
  6. Relaks
  7. Hiperwentylacja – stres fizyczny, szybki i płytki oddech w celu wywołania niepokoju i innych objawów hiperwentylacja
  8. Odpoczynek

Na podstawie profilu stresu dobiera się właściwy dla danej osoby rodzaj treningu relaksacyjnego EEG Biofeedback i prowadzi indywidualną terapię.