TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ wg A. J. Ayres – „nauka przez zabawę” –  bazuje na powiązaniu między zachowaniem a przebiegiem procesów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Procesy te zachodzą na wielu poziomach mózgu człowieka, mają swój początek już w okresie prenatalnym i trwają całe życie. Opierają się na współpracy z następującymi systemami:

 • dotykowym – na powierzchni skóry,
 • przedsionkowym (równowaga) – w uchu wewnętrznym,
 • proprioceptywnym (umiejscowienie ciała w przestrzeni) – w głębokich partiach skóry, ścięgnach i mięśniach,
 • wzrokowym – w narządzie wzroku,
 • słuchowym –  w uchu
 • węchowym
 • smakowym

Prawidłowo przebiegające procesy integracji sensorycznej umożliwiają podejmowanie właściwych reakcji dostosowanych do wymogów otoczenia.

Dla kogo?

 • dla dzieci, które mają kłopoty ruchowe i posturalne, często z wadami postawy;
 • z zaburzoną koordynacją ruchu oraz koordynacją wzrokowo – ruchową,
 • ze słabym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • nadwrażliwych lub podwrażliwych dotykowo;
 • z wybiórczością pokarmową;
 • z trudnościami w planowaniu motorycznym;
 • problemami z odróżnieniem strony prawej od lewej;
 • czasami mówiącymi głośniej;
 • z nadruchliwością;
 • mającymi trudności z utrzymaniem równowagi;
 • z trudnościami w opanowaniu jazdy na rowerze dwukołowym;
 • często się rozpraszającymi i dekoncentrującymi;
 • z kłopotami w opanowaniu emocji, impulsywnością, płaczliwością;
 • z problemami ze snem;
 • z wadami wymowy bądź opóźnionym rozwojem mowy;
 • wymagającymi wydłużonego czasu pracy;
 • przy czytaniu i pisaniu robiącymi wiele błędów;
 • mającymi trudności ze zrozumieniem poleceń;
 • z niską tolerancją czynności higienicznych: mycie głowy, obcinanie włosów, paznokci itp.
 • z kłopotami w obrębie grafomotoryki; nie lubiącymi zadań manualnych;
 • wolącymi buty na rzepy, nie lubiącymi wiązać sznurówek;
 • mającymi trudności w zakresie czynności samoobsługowych.