EEG BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK lub  NEUROFEEDBACK – bezpieczna i nowatorska terapia opierająca się na nauce wpływania na proces wytwarzania elektromagnetycznych fal mózgowych, o różnej częstotliwości. Odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem za pomocą odpowiedniego oprogramowania wskazującego rozkład fal oraz umieszczonych na skórze głowy i uszach, elektrod służących wyłącznie do pomiaru. Nie są przez nie podawane żadne impulsy elektryczne! Pacjent, siedząc w fotelu, świadomie współpracuje z terapeutą, reagując na sygnały wyświetlane na monitorze. Terapia jest niezwykle skuteczna i przyjemna. Nie zmienia osobowości trenującego! Mózg uczy się jak zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych na właściwy. Działa na każdego, kto odbiera informacje zwrotne (feedback to naturalny mechanizm naszego organizmu). Cały trening oparty jest na wysiłku umysłowym  trenującego i możliwościach jego organizmu.  Wzmacniane są fale pożądane, osłabiane – niepożądane. Treningi poprawiają koncentrację, uważność, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność oraz polepszają nastrój, samoocenę, relaksują. Nie mają działań ubocznych, a klient jest zawsze w czasie treningu wzmacniany pozytywnie. Dzieci  i młodzież dysponują grami, animacjami, puzzlami lub filmami; dorośli używają profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych. W naszym mózgu tkwi ogromny, niewykorzystany potencjał, który warto uaktywnić. Terapia prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów, niekonieczne jest posiadanie uprawnień lekarskich.

Czy można całkowicie wyeliminować zaburzenia rozwojowe typu: ADHD, dysleksja, autyzm, Zespół Aspergera, MPD itp.?

Wszystkie terapie, w tym EEG Biofeedback, służą jedynie poprawie funkcjonowania osoby dotkniętej zaburzeniami. Terapia Biofeedback nie może usunąć przyczyn zaburzeń, ma jednak na celu kształtowanie połączeń w ramach obwodów funkcjonalnych odpowiadających za daną funkcję, wpływając na proces zdrowienia. Neurofeedback działa na każdego, kto jest zdolny odebrać informację zwrotną (feedback to mechanizm naturalny). Jest terapią, a nie zbiorem gotowych recept (protokołów) na poszczególne dysfunkcje. Nie wymaga „uzewnętrzniania się”.*

Czas trwania Biofeedback?

Ustalany indywidualnie, uzależniony jest od wieku pacjenta i problemu.

 • trening trwa zazwyczaj od 3 do 10 m-cy,  najlepiej 2 razy w tygodniu (średnio około 30 spotkań – w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzenia)

Czas trwania terapii zależy od:

 • rodzaju i stopnia zaburzenia
 • wieku klienta i plastyczności jego mózgu
 • indywidualnej krzywej uczenia się
 • intensywności treningu (ilości w tygodniu)
 • terapii dodatkowych i wspomagających
 • systemu wsparcia w środowisku.

Dla kogo Biofeedback?

Praktycznie dla każdego!

Dla osób zdrowych, szczególnie uczniów, studentów, sportowców, muzyków, managerów i innych, którzy z powodu wykonywanego zawodu narażeni są na stres oraz działanie pod presją czasu. Wspaniale wspomaga pamięć i funkcjonowanie mózgu seniorów.

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 5 roku życia z:

 • zaburzeniami emocjonalnymi (lękami, natręctwami, tikami, jąkaniem, labilnością emocjonalną)
 • zaburzeniami snu (bezsennością)
 • opóźnieniami rozwoju
 • zaburzeniami psychosomatycznymi o podłożu stresogennym
 • zaburzeniami uwagi i koncentracji
 • nadpobudliwością psychoruchową (zespoły ADHD, ADD)
 • problemami szkolnymi (uzyskującymi słabsze wyniki w nauce, ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią, dysortografią, itp.)
 • diagnozą ze spektrum autyzmu
 • mającymi przewlekłe bóle głowy i migreny
 • zespołem chronicznego zmęczenia
 • mającymi zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
 • pomocniczo w skutkach wylewów
 • w przypadku moczenia nocnego
 • pomocniczo w uzależnieniach
 • dla  osób, chcących poprawić efektywność uczenia się (studentów, maturzystów, ósmoklasistów)
 • dla tych, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji
 • dla osób pracujących twórczo
 • dla uprawiających sport wyczynowo

Zauważalne efekty początkowe:

 • regulacja rytmów dobowych
 • poprawa jakości snu
 • wyciszenie, spokój, uważność, koncentracja
 • zmniejszenie się występowania bólu głowy.

EEG Biofeedback  można łączyć z innymi metodami terapeutycznymi:

 • sensomotoryka i integracja sensoryczna
 • terapie ruchowe
 • terapia ręki
 • masaże
 • zajęcia logopedyczne
 • terapia psychologiczna
 • relaksacja

W gabinecie stosujemy nowoczesne metody neurofeedbacku, takie jak np. feedback haptyczny trzeci – obok wzrokowego i słuchowego – sposób podawania informacji zwrotnej o parametrach EEG; stosowany często u młodszych dzieci, zaczynających swą przygodę z Biofeedbackiem. Drgania emitowane przez pluszową zabawkę, trzymaną przez trenującego, są bardzo przyjemne w odbiorze („mruczenie”). Maskotka „mruczy” wtedy, gdy pacjent spełnia warunki progowe treningu (np. jest spokojny i uważny) lub wtedy, gdy obniża poziom pobudzenia kory mierzony amplitudą HiBety (np. reakcja relaksacyjna). Zabawki interaktywne są bardzo ciekawym urozmaiceniem treningów neurofeedback i są używanie równolegle z feedbackiem wizualnym, np. przesłaniania obrazu z bajkami odtwarzanymi z serwisów typu youtube lub płyt DVD odtwarzanych w komputerze. Zabawki łączą się bezprzewodowo z komputerem i są zintegrowane z oprogramowaniem do prowadzenia sesji terapeutycznych.

TERAPII EEG Biofeedback nie zaleca się:

 • u osób cierpiących na schorzenia neurologiczne, epilepsję (powinny one zasięgnąć opinii lekarza specjalisty)
 • poważnych zaburzeń stanu psychicznego
 • zakłóceń pracy serca
 • przepukliny przeponowej
 • ostrego stanu zapalnego
 • u dzieci do 4 roku życia
 • łączenia z innymi towarzyszącymi terapiami inwazyjnymi oraz Terapią Tomatisa, czy Stymulacji Słuchu Johansena; można zacząć trenować po 3-miesięcznej przerwie.

*Centrum Rozwoju Biofeedback, Materiały szkoleniowe, Warszawa 2020 r.