KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP)

KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO – standaryzowane narzędzie do diagnozy rozwoju dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż. Za pomocą kart opracowanych dla poszczególnych przedziałów wiekowych sprawdzamy, czy dziecko rozwija się harmonijnie, czy występują nieprawidłowości. Diagnoza pozwala na szybką interwencję, w przypadku, jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu rozwoju. Na jej podstawie kierujemy dziecko do właściwych specjalistów i programujemy odpowiednie działania terapeutyczne.

Oceniane sfery rozwoju:

– komunikowanie się i mowa,
– spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– motoryka precyzyjna i lateralizacja,
– rozwój ruchowy,
– funkcje behawioralne,
– emocje i relacje społeczne,
– umiejętności przedszkolne (od 3;0 do 5;11 r. ż),
– umiejętności szkolne (6;0 do 9;11 r. ż.).

Rodzice otrzymują pisemny raport z diagnozy.

Istnieje również możliwość opracowania specjalnego planu terapeutycznego dopasowanego do potrzeb konkretnego dziecka, opartego na wcześniej przeprowadzonej diagnozie.