Konsultacje

KONSULTACJE ZE SPECJALISTĄ

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu NIE UZYSKUJE SIĘ żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może służyć:

  • omówieniu przyczyn spotkania,
  • zasięgnięciu opinii dotyczącej wybranego tematu,
  • ogólnej ocenie funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania adekwatnego obszaru,
  • świadczenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, terapeutycznego;
  • omówienie postępów rozwojowych w wybranym czasie.        Konsultacja może być początkiem dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielą wszelkich potrzebnych informacji oraz wskażą najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z nami: tel./wiadomość sms 662-280-715 lub e-mail: katarzyna.piankowska@wp.pl w treści – imię i nazwisko dziecka + rodzaj konsultacji

Terminy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty

Płatność: gotówką lub kartą płatniczą przed lub po spotkaniu
Odwołanie spotkania: mailowo lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 18.00
W przypadku braku kontaktu lub braku potwierdzenia, konsultacja zostaje automatycznie odwołana (zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie)
Dzięki temu będziemy mogli szybciej pomóc innej osobie!