LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna to proces ukierunkowany na wyeliminowanie występujących zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy, po niemożność mówienia włącznie). Przebieg terapii obejmuje wszelkie ćwiczenia, poprzedzające właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości.  Logopeda kontroluje określone partie ćwiczeniowe i dopasowuje metody i techniki adekwatnie do różnych zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych takich jak: językowa, komunikacyjna i kulturowa.

Terapia odbywa się na podstawie diagnozy dostarczonej przez klienta. Istnieje również możliwość przeprowadzenia diagnozy przez neurologopedę.