Specjaliści

mgr Magdalena Brodnicka – nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, z ponad 10-lenim doświadczeniem w pracy w przedszkolu; nauczycielka wspomagająca dziecka z niepełnosprawnością; logopedka; terapeutka integracji sensorycznej (PSTIS nr uprawnień 5537)

WYBRANE DYPLOMY I SZKOLENIA

 • podyplomowe studia logopedyczne – Uniwersytet Gdański
 • dwustopniowy kurs w wymiarze 196 godz. nadający uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej oraz diagnosty uprawnionego do diagnozowania Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS Warszawa
 • kurs 1 stopnia PSTIS – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – Warszawa
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Metody Kolorowych Dźwięków w Przedszkolu – PROFEDU

 

 

mgr Barbara Plutowska – czynny pedagog z 14-letnim doświadczeniem pracy w oświacie na wszystkich szczeblach edukacyjnych, m. in. w zawodzie nauczyciela wspomagającego, terapeuty i nauczyciela edukacji przedszkolnej, jak również w obszarze zarządzania oświatą. Prywatnie mama trójki dzieci wspierająca i podążająca za trendami dzieci i młodzieży. Pasjonatka rozwoju osobistego i konstruktywnej komunikacji. Hobbistycznie aktywna w mediach społecznościowych biegaczka.

Kwalifikacje:

– studia pierwszego stopnia: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

– studia drugiego stopnia: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym,

– studia podyplomowe: pedagogika specjalna,

– studia podyplomowe: surdopedagogika i tyflopedagogika,

– studia podyplomowe: oligofrenopedagogika,

– studia podyplomowe: zarządzanie oświatą – menadżer oświaty,

– trzystopniowy kurs terapii behawioralnej w oparciu o SAZ,

– szkolenie certyfikacyjne TUS SST.

 

mgr Alina Grabowska

Pani Alina jest psychologiem dzieci i dorosłych, trenerem umiejętności społecznych (TUS) oraz terapeutą zajęciowym. Aktualnie rozpoczęła także kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Z  zaangażowaniem i empatią służy wsparciem rodzicom i dzieciom, którzy borykają się z trudnościami emocjonalnymi, problemami zachowania oraz wyzwaniami relacyjnymi w rodzinie i otoczeniu społecznym. Jej podejście terapeutyczne opiera się na holistycznym spojrzeniu na jednostkę, uwzględniając aspekty zdrowia fizycznego, indywidualne cechy oraz kontekst rodzinny.  Elastycznie dostosowuje propozycje rozwiązań, starając się indywidualnie odpowiadać na potrzeby każdego pacjenta. Posiadając rozległe doświadczenie w pracy terapeutycznej, pani Alina wspierała osoby w różnym wieku i z różnorodnymi wyzwaniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, przeciążeniem stresem, chorobami somatycznymi, zaburzeniami poznawczymi oraz neurologicznymi.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w szpitalu psychiatrycznym, pracy w domu pomocy społecznej, dziennym domu opieki, przedszkolu terapeutycznym, szkole podstawowej. Ostatnio jej praktyka skupiła się na specjalistycznej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami lękowymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych i rodzinnych.

Prywatnie jest mamą, pasjonatką jogi i wypraw w Bieszczady.

 

mgr Maria Nowaczyk 

Od 13 lat pracuje czynnie w zawodzie fizjoterapeuty z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. W ostatnich latach p. Maria głównie zajmuje się niemowlakami oraz najmniejszymi dziećmi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w przychodniach rehabilitacyjnych oraz ośrodkach wczesnej interwencji.  W swojej pracy pokazuje ogromną empatię                oraz indywidualne podejście do pacjenta.

 1. Maria aktualnie realizuje kurs szkoleniowy z metody Vojty – skierowanej między innymi do pacjentów:
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z uszkodzeniami ortopedycznymi (dysplazją stawów biodrowych, okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego, stopą końsko – szpotawą)
 • z zaburzeniami oddychania, połykania i żucia
 • z asymetrią ułożenia ciała
 • ze schorzeniami neurologicznymi (mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, wodogłowiem)
 • z problemem kręczu szyi
 • z Zespołem Downa i innymi zespołami wiotkimi

Prywatnie p. Maria jest wspierającą mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie uwielbia wyjeżdżać na wycieczki, podróżować oraz wysłuchać „dobrego” koncertu.

mgr Grażyna Pawłowicz logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnej edukacji z ponad 30 letnim doświadczeniem. 

Pani Grażyna od wielu lat organizuje i prowadzi kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pełniąc funkcję wicedyrektora szkoły inicjuje i koordynuje szereg akcji skierowanych wobec uczniów z dysleksją oraz ryzykiem dysleksji organizowanych we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji m.in. w ramach programu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją. Pracując w klasach integracyjnych wspiera i organizuje kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami, propagując ideę integracji społecznej. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej, w tym sekwencyjno – symultaniczną naukę czytania, a także sylabową metodę czytania oraz Metodę Dobrego Startu prof.dr hab. Marty Bogdanowicz. Pracując z dziećmi wykazującymi trudności w zakresie funkcji poznawczych, percepcyjno – motorycznych, czytania i pisania, mowy i komunikacji językowej nieustannie doskonali swój warsztat pracy, poszukując nowych rozwiązań dotyczących profilaktyki i skutecznej terapii. Prywatnie mama dwójki wspaniałych synów, pasjonatka brainologii, miłośniczka podróży i jazdy na rowerze.

Kwalifikacje

 • Neurologopedia – studia podyplomowe Uniwersytet Gdański – w trakcie
 • Logopedia – studia podyplomowe Uniwersytet Gdański 
 • Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – studia podyplomowe Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
 • Zarządzanie oświatą – studia podyplomowe Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
 • Terapia Pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji – jednolite studia magisterskie Uniwersytet Gdański

Certyfikaty

 • KOLD – uprawnienia do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Logopedycznej Dziecka testu służącego do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia – w trakcie
 1. Rozumienia mowy
 2. Nadawania mowy
 3. Reakcji słuchowych
 4. Narządów mowy
 5. Artykulacji i sprawności narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
 6. Umiejętności pragmatyczno – społecznych (od 3 roku życia)

Wybrane kursy i szkolenia

Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej – Centrum Metody Krakowskiej 

 • Terapia neurobiologiczna
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy)
 • Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją rozwojową i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych
 • Metody wywoływania głosek
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

Cykle szkoleń logopedycznych

 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i różnicowanie innych zaburzeń mowy
 • Neurorehabilitacja w pracy logopedy – diagnoza i postępowanie w zaburzeniach napięcia mięśniowego
 • Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej
 • Wędzidełka – frenulektomia, frenulotomia, frenoplastyka
 • Ankyloglosja praktycznie – stymulacja przed i po zabiegu
 • Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe ich wpływ na pracę narządów artykulacyjnych, wad wymowy
 • Ćwiczenia budowania prawidłowego napięcia mięśniowego w terapii logopedycznej
 • Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny. Skuteczny plan terapii z wykorzystaniem elementów terapii miofunkcjonalnej

Planowane szkolenia (2024)

 • Elektrostymulacja – innowacyjny program z treningiem miofunkcjonalnym wspierający pacjentów z zaburzeniami mięśniowo – czynnościowymi – Wrocław VI 2024 r.
 • Terapia miofunkcjonalna I i II stopień – Wrocław VI 2024 r.
 • Diagnoza i terapia wad wymowy w ujęciu SMURF i FTM – Strategicznej metody Usprawniania Realizacji Fonemów – Gdańsk VII 2024
 • Kinesiotaping logopedyczny – Gdańsk X 2024 r.

mgr Roksana Cegłowska – psycholog oraz trener TUS dla dzieci i osób dorosłych oraz dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej oraz edukatorem seksualnym. Obecnie kończy  studia o kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.
Obecnie spełnia się jako psycholog przedszkolny, trener TUS oraz certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.
Praca z dziećmi pozwala p. Roksanie wykazywać się kreatywnością i zaangażowaniem. Każdy nawet najmniejszy sukces osiągnięty przez  podopiecznych daje je motywację do dalszej pracy.

 

 

 

mgr Ewa Makowska – jest psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutką, pedagogiem i coachem. Od około 30 lat zajmuje się tematyką psychologii klinicznej, pedagogiki społecznej, komunikacji interpersonalnej, neurolingwistycznego programowania (NLP) oraz coachingu.

Praca jest jej pasją, radością i wielkim wyzwaniem. Pani Ewa swoje doświadczenie i wiedzę chce przekazać innym, pomagając im odnaleźć drogę do samego siebie.

Pracuje z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami doświadczającymi depresji, bezsenności, zaburzeń lękowych, żałoby, straty; wspiera osoby        w sytuacjach okołorozwodowych. Zaprasza do siebie także osoby, których celem jest samorozwój, poprawa samooceny czy relacji z innymi. P. Ewa w swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach oraz indywidualnych zasobach, które posiada każdy człowiek.

Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wykorzystuje elementy terapii koherencji,  poznawczo-behawioralnej oraz systemowej.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanych.

tel. 728-484-960

 

 

mgr Aleksandra Brzozowska – zajmuje się japońskim masażem twarzy Kobido Up. Ukończyła m.in. studia logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, kurs japońskiego masażu twarzy Kobido Up oraz face – tapingu (oklejania taśmami kinezjologicznymi). Szkolenie obejmowało zagadnienia liftingu, akupresury, drenażu limfatycznego i masażu relaksacyjnego twarzy. PonadtoP. Ola  uzyskała kwalifikacje Kobido Up Masterclass oraz z zakresu masażu transbukalnego (wewnątrz jamy ustnej). Dzięki temu szkoleniu zdobyła nowe, efektywne narzędzia do pracy z tkanką twarzy, szyi i dekoltu, poszerzyła wiedzę, dotyczącą pozytywnego wpływu na bruksizm oraz rozluźnianie wszelkich niepotrzebnych napięć, w obrębie twarzy i głowy. P. Ola uczestniczyła również w szkoleniu z klawiterapii wg dr Ferdynanda Barbasiewicza.

Przed p. Aleksandrą, jeszcze w tym roku, szkolenie terapeuty miofunkcjonalnego wg metody Anity Kittel oraz diagnozy i terapii wad wymowy w ujęciu Strategicznej Metody Usprawniania Realizacji Fonemów wraz z Fizjologiczną Terapią Miofunkcjonalną wg prof. Danuty Pluty – Wojciechowskiej, a także masażu logopedycznego.

Masaże Kobido Up p. Ola traktuje nie tylko jako sposób na poprawę wizerunku fizycznego Klienta, ale też  jako czas relaksacji, podczas którego tworzone są dogodne warunki do bycia w łączności z samym sobą, w odpoczynku i regeneracji.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z p. Olą, tel. 502-205-669

 

Konsultacje z dietetykiem/psychodietetykiem
mgr Klaudia Kraska-Kubicka 

Pani Klaudia jest dietetykiem z wykształcenia i pasji. Ukończyła studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym uzyskując tytuł magistra dietetyki. Od początku swojej edukacji interesowała się psychologicznymi aspektami nadmiernej masy ciała oraz żywieniem dzieci. Swoją pracę magisterską poświęciła m.in. tematowi niejadków. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z psychologii dla dietetyków. Swoje kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w prywatnych poradniach dietetycznych. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychodietetyki. W swojej pracy stawia na profesjonalizm i dopasowanie narzędzi pracy do indywidualnych potrzeb klienta. Pomaga dorosłym oraz dzieciom z problemami żywieniowymi. Oferuje również spotkania rodzinne z dietetykiem – zmiana nawyków żywieniowych bardzo często dotyczy więcej niż jednego domownika. Prowadzi edukację żywieniową, jako zajęcia dla dzieci oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Prywatnie jest mamą dwóch córek, miłośniczką roweru i makaronu oraz czynnym instruktorem Hufca ZHP Tczew.

Oferta:
Konsultacje dietetyczne dla dzieci i dorosłych
Spotkania rodzinne z dietetykiem
Analiza składu masy ciała (BIA)
Analiza ilościowa sposobu żywienia
Plany i strategie żywieniowe
Warsztaty dla rodziców i spotkania edukacyjne dla dzieci

Prosimy o kontakt bezpośredni z p. Klaudią Kraską – Kubicką

tel.509-622-054