METODA WARNKEGO

METODA WARNKEGO – Diagnoza przetwarzania słuchowego

Diagnoza Metodą Warnkego – w zakresie przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego różni się od popularnych treningów słuchowych zaangażowaniem pacjenta w trening – ćwiczący nie tylko słucha, ale także reaguje na występujące bodźce. Metoda opracowana została przez Freda Warnke w Niemczech, w wyniku czterdziestu lat doświadczeń związanych z pracą z osobami borykającymi się z problemami ze słyszeniem. Metoda Warnkego przeznaczona jest głównie do diagnozy i terapii trudności w uczeniu się, szczególnie mowy, czytania i pisania. Wpływa również pozytywnie na koncentrację uwagi oraz usprawnia krótkotrwałą pamięć werbalną czy słuch fonematyczny. Skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych z CAPD, czyli zaburzeniami pracy zmysłu słuchu, wynikającymi z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej), które obejmują szeroki zakres objawów. Diagnoza jest prowadzona przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej oraz kilku narzędzi do diagnostyki przesiewowej.

W czasie diagnozy badamy:

 • próg kolejności wzrokowej
 • próg kolejności słuchowej
 • słyszenie kierunkowe
 • różnicowanie tonów
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • czas reakcji z wyborem
 • rozpoznawania wzorca częstotliwości

Poza tym wykonujemy testy:

 • koordynacji oko-ręka
 • czytania pseudosłów oraz krótkoterminowego zapamiętywania sylab
 • selektywności percepcji
 • spostrzegania dynamicznego

Jest również doskonałym uzupełnieniem terapii Integracji Sensorycznej.

Kiedy poszukać pomocy specjalisty i przeprowadzić diagnozę?

Jeśli rodzic zauważa, że:

 1. Dziecko nie słyszy mowy na tle hałasu (np. w grupie rówieśniczej, na tle dźwięków z telewizora, będąc na podwórku);
 2. Zamienia wyrazy brzmiące podobnie;
 3. Mówi głośniej niż potrzeba;
 4. Niepoprawnie wypowiada niektóre wyrazy, zmienia ich formę lub brzmienie;
 5. Ma problemy z nauką (np. zdarza mu się nie pamiętać informacji omawianych na lekcji);
 6. Popełnia dużo błędów podczas pisania i czytania;
 7. Notowanie ze słuchu sprawia mu trudności;
 8. Szybko męczy się i dekoncentruje;
 9. Ma problem z koordynacją ruchową lub właściwym utrzymaniem równowagi;
 10. Bywa zbyt aktywne ruchowo lub przeciwnie – niechętnie podejmuje aktywność ruchową;
 11. Porusza się mało precyzyjnie, wpada na ściany, meble, inne osoby;
 12. Ma problem z poprawnym używaniem sztućców, trzymaniem ołówka, nożyczek;
 13. Z dużym trudem lub później niż rówieśnicy nauczyło się raczkować, chodzić, jeździć na rowerze;
 14. Ma problemy z zasypianiem lub wybudza się w nocy.

Więcej informacji na stronie metodawarnkego.pl