Katarzyna Piankowska

CEO - Chief Executive Officer

DYPLOMY

 • Psychologia – jednolite studia magisterskie – SWPS Sopot – w trakcie
 • Psychologia kliniczna – studia podyplomowe Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami – studia podyplomowe Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe Akademia Nauk Stosowanych Lublin
 • Zarządzanie oświatą z elementami coachingu– studia podyplomowe Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna.
 • Bibliotekoznawstwo– studia podyplomowe Uniwersytet Gdański
 • Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska– Uniwersytet Gdański.

CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW I TRENERÓW BIOFEEDBACK NR 17/2022/6

CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ PSTIS NR 5269

CERTYFIKATY

 • ADOS-2 (AUTISM DIAGNOSTIC OBSERVATION SCHEDULE 2 nd EDITION) – uprawnienia do korzystania z narzędzia w praktyce klinicznej – SPECTRUM ASC-MED
 • ADI-R – zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej – nadający kwalifikacje do wykorzystywania narzędzia ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) w praktyce klinicznej – Fundacja JIM Autyzm Help – Łódź 2023
 • PSYCHOMETRIA – Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP – 2023 nr certyfikatu 59/2023
 • tDCS INNOWACYJNA METODA NEUROMODULACJI – Bio Med Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Wrocław.
 • KATIS – uprawnienia do używania Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej oraz kwalifikacje do diagnozowania i programowania terapii zaburzeń integracji sensorycznej dzieci w wieku 12 m. ż. do 4 lat z wykorzystaniem systemu KATIS
 • Integracja Sensoryczna– certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej – PSTIS Warszawa 2021 nr uprawnień 0104
 • Integracja Sensoryczna – dwustopniowy kurs w wymiarze 188 godz. – nadający uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej wg A. J. Ayres oraz kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI – Warszawa – uprawnienia Nr 5269
 • Terapia Metodą Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie – Bio Med Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Wrocław.
 • Teoria i praktyka EEG Biofeedback– szkolenie I stopnia – zgodny z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback, ISO 9001:2015
 • Analiza ilościowego zapisu EEG/QEEG – szkolenie II stopnia – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback, ISO 9001:2015
 • Protokoły wielomodalne – szkolenie II stopnia – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback, ISO 9001:2015
 • Zaawansowane protokoły neurofeedback – szkolenie II stopnia – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback,ISO 9001:2015
 • KOZE – uprawnienia do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Zachowania i Emocji do diagnozy dzieci od 1. miesiąca do 16. roku życia – Gliwice 2022
 • KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9 roku życia – uprawnienia do diagnozy w pełnym zakresie – Gliwice 2022
 • KORP-PT – Programy terapii dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia z użyciem programu KomKod – Gliwice 2022
 • METODA STRUKTURALNA – uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej do nauki czytania i pisania oraz przeprowadzenia diagnozy czytania i pisania narzędziem diagnostycznym KOCP (Kartami Oceny Czytania i Pisania) – Gliwice 2022
 • Terapia Ręki w teorii Integracji Sensorycznej – Zbigniew Przyrowski – Sensum Mobile Warszawa
 • Integracja Sensoryczna a ADHD – Zbigniew Przyrowski – Sensum Mobile Warszawa
 • Kurs I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej  PSTIS
 • Terapia ręki I i II stopnia– certyfikat uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z terapii ręki – Poznań, Soyer Centrum Szkoleniowe.
 • Sensomotoryka– certyfikat uprawniający do diagnozy, planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej, Bio Med Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Wrocław.
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)– certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych – Warszawa, Soyer Centrum Szkoleniowe.

WYBRANE SZKOLENIA I KURSY

 • VB-MAPP – Diagnoza funkcjonalna osób, których rozwój odbiega od typowego – Fundacja JIM Autyzm Help – Łódź 2023
 • DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU U DZIEWCZYNEK, KOBIET ORAZ OSÓB SOCJALIZOWANYCH DO ROLI KOBIETY – Fundacja JIM Autyzm Help – Łódź 2023
 • Lęk w spektrum autyzmu – Cognitus 2023
 • Trening zastępowania agresji – Cognitus 2023
 • ICD-11 i nowe ujęcie spektrum autyzmu – Cognitus 2023
 • ECHOLALIA – przegląd badań i procedur dotyczących radzenia sobie z echolalią właściwą i odroczoną – PSTiS Warszawa
 • RUCHY OCZU. Teoria, diagnoza, terapia – Akademia Ćwiczę Oko, Kalisz 2022
 • OCZOPLĄS – Akademia Ćwiczę Oko, Kalisz 2022
 • Certyfikat nr AW 501/09/21 – Akademia Coachingu – cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu z klientem– Poznań 2021
 • Trójstopniowy kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem– Gdańsk, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka– stymulacja zmysłowa.
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących– Centrum Metody Krakowskiej – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – Gdańsk
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej, Sławka Orłowska – Popek
 • SENSOMOTORYKA A INTEGRACJA SENSORYCZNA– co je łączy w pracy terapeutycznej? – BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Wrocław
 • ADHD – Zabawy i ćwiczenia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i szkole.
 • PRZEBODŹCOWANIE – Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie.
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • Trening komunikacji i pracy w grupie
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem negocjacji i mediacji
 • Kształcenie umiejętności czytania i pisania w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie skuteczne, ciekawe i twórcze