Wsparcie psychologiczne
mgr Ewa Makowska – jest psychologiem, terapeutą, pedagogiem i coachem. Od około 30 lat zajmuje się tematyką psychologii klinicznej, pedagogiki społecznej, komunikacji interpersonalnej, neurolingwistycznego programowania (NLP) oraz coachingu.

Praca jest jej pasją, radością i wielkim wyzwaniem. Pani Ewa swoje doświadczenie i wiedzę chce przekazać innym, pomagając im odnaleźć drogę do samego siebie.

Pracuje z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami doświadczającymi depresji, bezsenności, zaburzeń lękowych, żałoby, straty; wspiera osoby        w sytuacjach okołorozwodowych. Zaprasza do siebie także osoby, których celem jest samorozwój, poprawa samooceny czy relacji z innymi. P. Ewa w swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach oraz indywidualnych zasobach, które posiada każdy człowiek.

Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wykorzystuje elementy terapii koherencji,  poznawczo-behawioralnej oraz systemowej.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanych.

tel. 728-484-960

Pani mgr Katarzyna Puszczewicz-Maliushytska oraz Pani mgr Michalina Kajdzik prowadzą konsultacje z rodzicami, terapię z dziećmi i młodzieżą zmagającą się z trudnościami emocjonalnymi; zajęcia grupowe TUS, terapeutyczne dla dzieci z „ADHD” oraz grupę terapeutyczną dla młodzieży. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny:

p. Katarzyna – tel. 880-255-965

p. Michalina – tel. 571-940-207

mgr Katarzyna Puszczewicz- Maliushytska – psycholog, terapeuta dziecięcy, trener TUS oraz Biofeedback. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych  i warsztatowych dla dzieci i młodzieży. W 2010 roku ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, uzyskując tytuł psychologa. Następnie poszerzyła swoją wiedzę o studia  podyplomowe – psychologia kliniczna. na Uniwersytecie Medycznym. Uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskała poprzez studia podyplomowe o kierunku przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez pracę w Środowiskowych Domach Samopomocy. Przez 5 lat związana z Poradnią dla Osób z Autyzmem w Gdańsku, gdzie zdobywała doświadczenie prowadząc terapię dzieci z autyzmem. Od 2016 roku związana z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Przedszkolem Integracyjnym w Starogardzie Gdańskim. Pani Kasia pracuje także jako psycholog prowadząc terapię w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy poziomu rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży. Systematycznie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych. Swoja wiedzę i umiejętności stale poszerza o dodatkowe kursy i szkolenia. Posiada kurs doskonalący do pracy z dziećmi Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, trzystopniowy kurs doskonalący „Terapia Dzieci z Autyzmem”, „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”, „Terapia dzieci lękowych”, „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo- behawioralnym”, „Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Kurs dla profesjonalistów, ” 15 kroków w metodzie Kids Skills”, szkolenie” Metoda Dobrego Startu”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”. Ukończyła szkolenie  „Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych”, dzięki temu uzyskała tytuł trenera Biofeedback I stopnia.

mgr Michalina Kajdzik – psycholog, terapeuta dziecięcy, trener TUS oraz metod EEG i RSA Biofeedback Posiada szerokie kompetencje w prowadzeniu grup terapeutycznych i rozwojowych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w starogardzkich przedszkolach. Od 2017 roku związana z Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracuje jako psycholog-terapeuta. Pani Michalina jest także koordynatorem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, a także wspierania kompetencji wychowawczych rodziców m.in. Szkoła dla Rodziców. Ukończyła 3-stopniowy kurs terapii dzieci z mutyzmem. Swoje wykształcenie zdobywała podczas magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie Opolskim i Gdańskim, posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte podczas studiów podyplomowych oraz uprawnienia do prowadzenia WWR zdobyte na studiach podyplomowych „Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzm i  Zespół Aspergera).