Magdalena Brodnicka

Terapeutka integracji sensorycznej

Magdalena Brodnicka – nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, z ponad 10-lenim doświadczeniem w pracy w przedszkolu; nauczycielka wspomagająca dziecka z niepełnosprawnością; logopedka; terapeutka integracji sensorycznej (PSTIS nr uprawnień 5537)

WYBRANE DYPLOMY I SZKOLENIA

  • podyplomowe studia logopedyczne – Uniwersytet Gdański
  • dwustopniowy kurs w wymiarze 196 godz. nadający uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej oraz diagnosty uprawnionego do diagnozowania Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS Warszawa
  • kurs 1 stopnia PSTIS – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – Warszawa
  • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
  • Metody Kolorowych Dźwięków w Przedszkolu – PROFEDU