EEG BIOFEEDBACK:

 • profil stresowy GSR/HRV (badanie + raport) – 250 zł
 • badanie diagnostyczne QEEG z dwudziestu punktów (mapa mózgu) –350 zł 
 • omówienie wstępnego QEEG– bezpłatne
 • trening EEG Biofeedback (50 min.) – 120 zł
 • opinia diagnostyczna – 150 zł
 • opcjakońcowego kontrolnego badania QEEG – 250 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA WG J. A. AYRES – PSTIS

 • diagnoza (1 spotkanie – wywiad z rodzicami + 1-2 godz. spotkanie diagnostyczne z dzieckiem przeprowadzone przez certyfikowanego diagnostę nową Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej) = 600 zł
 • 1 spotkanie z rodzicami – przekazanie i omówienie diagnozy – gratis 
 • terapia Integracji Sensorycznej – 50 min. – 120 zł

METODA WARNKEGO

 • Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego – 250 zł
 • Trening przetwarzania słuchowego metodą Warnkego z terapeutą (funkcje podstawowe plus trening lateralny – pomiędzy półkulami mózgowymi) – 50 min. – 120 zł
 • Trening indywidualny z Brain Boy (w domu, wypożyczony sprzęt ze słuchawkami) – 1 miesiąc – 350 zł                                                 

 

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP) – wywiad z rodzicem, diagnoza dziecka 1-2 spotkania, przekazanie diagnozy – 400 zł

standaryzowane narzędzie do diagnozy rozwoju dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż. Za pomocą kart opracowanych dla poszczególnych przedziałów wiekowych sprawdzamy, czy dziecko rozwija się harmonijnie, czy występują nieprawidłowości. Diagnoza pozwala na szybką interwencję, w przypadku, jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu rozwoju. Na jej podstawie kierujemy dziecko do właściwych specjalistów i programujemy odpowiednie działania terapeutyczne.

Oceniane sfery rozwoju:

– komunikowanie się i mowa,
– spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– motoryka precyzyjna i lateralizacja,
– rozwój ruchowy,
– funkcje behawioralne,
– emocje i relacje społeczne,
– umiejętności przedszkolne (od 3;0 do 5;11 r. ż),
– umiejętności szkolne (6;0 do 9;11 r. ż.).

METODA STRUKTURALNA

 • Diagnoza KOCP (Kartami Oceny Czytania/Pisania) – 300 zł
 • Terapia czytania i pisania Metodą Strukturalną – 50 min. – 120 zł

Na podstawie diagnozy sposobu czytania i pisania narzędziem diagnostycznym KOCP, dopasowuje się odpowiedni materiał ćwiczeniowy, do aktualnych możliwości dziecka. Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności. Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Metoda Strukturalna jest przeznaczona do terapii osób z:

 • dysleksją,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • niedowidzeniem,
 • autyzmem,
 • zespołem Aspergera,
 • zaburzeniami zachowania,
 • afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

KONSULTACJE – 60 min. – 120 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA (składowe różnych terapii) – 50 min. – 120 zł

TERAPIA RĘKI (50 min.) – 120 zł / DIAGNOZA W TER. RĘKI według kwestionariusza Zbigniewa Przyrowskiego – 250 zł

Terapia dysleksji – zalecana Metoda Warnkego (cennik powyżej)

SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI – USTALANE INDYWIDUALNIE – PROWADZIMY W SOBOTY – czas trwania ok. 2 godz.

Szanowni Państwo, pisemne diagnozy i opinie wydajemy do 14 dni. Zaświadczenia wystawiamy w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Rozliczenie za terapię/diagnozę następuje bezpośrednio przed lub po spotkaniu z terapeutą (gotówką lub kartą). W gabinecie dostępny jest terminal płatniczy. O potrzebie wystawienia faktury należy poinformować wcześniej.

TERAPIE PROWADZIMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

DIAGNOZUJEMY W SOBOTY.

TERMINY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO:

+48 662-280-715