SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  • Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej – szkolenie wyjaśnia rodzicowi/opiekunowi możliwe objawy zaburzeń SI, wskazuje jak rozumieć diagnozę i w jaki sposób pomóc dziecku w domu.
  • Czym są przetrwałe odruchy wczesnodziecięce?  – szkolenie pokazuje jakie są ich następstwa, kiedy należy wdrożyć terapię i szukać pomocy terapeuty.
  • Zmysły – uczenie się i zachowanie – równowaga i układ przedsionkowy, dotyk, słuch, wzrok, propriocepcja, smak i węch. Terapia – rodzaje ćwiczeń angażujących zmysły oraz redukujących przetrwałe odruchy wczesnodziecięce.

SZKOLENIA MAJĄ CHARAKTER DOSKONALĄCY. NIE SĄ KURSAMI KWALIFIKACYJNYMI, NADAJĄCYMI NOWE UPRAWNIENIA ZAWODOWE.