Terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii – zajęcia zindywidualizowane, prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnych programów do terapii, w tym również Eduterapeutica dla kl. 1-3 oraz 4-8 szkoły podstawowej. Pracujemy metodą małych kroków, systematyczności, stopniowania trudności i życzliwości, wykorzystując mocne strony dziecka.

Dla kogo:

 • dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej – z grupy tak zwanego ryzyka dysleksji oraz z klas 4-8 szkoły podstawowej ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią lub dysortografią;
 • z zaburzeniami czytania (wolne tempo, niechęć, błędy, słabe rozumienie czytanego tekstu);
 • z problemami w pisaniu (liczne błędy ortograficzne, mimo znajomości zasad, szybka męczliwość, trudności z budowaniem wypowiedzi pisemnych, niestaranne pismo);
 • z zachwianą orientacją (mylenie kierunków i punktów odniesienia na mapie, kłopoty z zapamiętywaniem dat i chronologii wydarzeń, z wyszukiwaniem informacji w słownikach, trudności z nauką przedmiotów powiązanych treściowo np. biologia, chemia, fizyka);
 • z kłopotami w nauce matematyki (mylenie znaków matematycznych, kolejności cyfr w liczbach, trudności z odczytywaniem danych z wykresów lub tabel, mało staranne rysunki figur geometrycznych i wykresów);
 • ze słabą reakcją na bodźce ( nadwrażliwością na bodźce słuchowe, trudnością ze zrozumieniem mowy w szumie, hałasie, wyraźną nadruchliwością, nadwrażliwością na bodźce wzrokowe;
 • nie lubiących wypełniać formularzy;
 • często przejęzyczających się;
 • zapominających o ważnych terminach, spotkaniach, obowiązkach;
 • z trudnościami w nauce jazdy na rowerze, rolkach, łyżwach, nartach).*

Mocne strony ucznia z dysleksją:

 • zdolności lub talent artystyczny;
 • twórcze, krytyczne i kreatywne myślenie;
 • innowacyjność i wyobraźnia;
 • intuicja i umiejętność szybkiego wyciągania wniosków;
 • zdolności werbalne;
 • konstruowanie trójwymiarowych obrazów;
 • wyczucie kolorów.*

* EiSystem rozwiązania dla edukacji, Specjalne potrzeby edukacyjne, Poznań 2019