Terapia ręki – holistyczne podejście do usprawnienia umiejętności manualnych dzieci, dorosłych i osób starszych, poprzez kontrolę postawy i schematu ich całego ciała. Zajęcia opierają się na doświadczeniu sensomotorycznym, budują: równowagę, stabilność obręczy barkowej, przedramienia, stabilność nadgarstka, odpowiedni chwyt, dysocjację palców, rozluźnienie dłoni, pracę oburącz i koordynację wzrokowo – ruchową.

Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie. Usprawniają dużą i małą motorykę (również pracę z barkiem), wspomagają planowanie ruchu, czucie głębokie (układ proprioceptywny) i powierzchowne, mięśnie grzbietu i brzucha, regulację napięcia mięśniowego. Wspomagane są wybranymi elementami masażu klasycznego. Plan terapii uwzględnia całościowo problemy mające wpływ na zaburzenia pracy dłoni np. zaburzenia sensomotoryczne, słabą świadomość własnego ciała, wady postawy i inne… Ćwiczenia manualne mające na celu poprawę precyzji pracy dłoni odbywają się na samym końcu. W czasie zajęć wykorzystujemy najefektywniejsze techniki i  i metody stosowane obecnie w terapii ręki. Dysponujemy również profesjonalnym stołem terapeutycznym do ćwiczeń manualnych.

Dla kogo?

 • dla dzieci z wadami postawy;
 • z zaburzeniami motoryki dużej i małej;
 • często dyslektycznych i dysgraficznych;
 • z szybko męczącą się ręką, bardzo mocnym naciskiem na zeszyt podczas pisania;
 • z niską samooceną, wycofanych;
 • z nadmiernym, bądź zbyt słabym napięciem mięśniowym;
 • mocno ściskających narzędzie piśmiennicze;
 • również dla dorosłych i osób starszych mających problemy z właściwą ruchomością ręki, dłoni po urazach.

Cele terapii:

 • wychwycenie i zniwelowanie nieprawidłowości w poszczególnych sferach przetwarzania sensorycznego;
 • wypracowanie właściwej postawy ciała oraz napięcia posturalnego;
 • poprawa w obrębie koordynacji obustronnej;
 • usprawnianie układu propriocepcji, tzw. czucia głębokiego;
 • wypracowanie właściwego ustawienia barku;
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • poprawa umiejętności grafomotorycznych – w efekcie finalnym.