Trening umiejętności społecznych (TUS) – zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wspomagające rozwój społeczno – emocjonalny, oparte na liście umiejętności według Goldsteina, w następujących zakresach: umiejętności przetrwania; nawiązywania przyjaźni; radzenia sobie z uczuciami i stresem; zastępowania agresji.

Dla kogo:

 • dla osób mających problemy z funkcjonowaniem społecznym;
 • dla dzieci z Zespołem Aspergera, nadruchliwych, nieśmiałych,
 • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • z trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych,
 • słabo adaptujących się do nowych sytuacji.

Cele zajęć TUS:

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego poprzez nauczenie, modelowanie właściwych, akceptowalnych społecznie reakcji emocjonalnych;
 • pokazanie różnych sposobów radzenia sobie ze stresem;
 • nauczenie rozróżniania emocji u siebie i innych;
 • wdrożenie stawiania sobie celów i kończenia zadań;
 • pokazanie jak szanować prawa innych do wyrażania emocji oraz zrozumieć  odmienności stanów emocjonalnych rówieśników,
 • zwalczanie nieśmiałości i nabycie umiejętności odnalezienia się w grupie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w placówce edukacyjnej, szkole, przedszkolu. Po otrzymaniu zapytania od Państwa, zostanie przygotowana oferta TUS.