Według badań, blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności w uczeniu się, pisaniu i/lub czytaniu. Problemy te związane są z deficytami występującymi m.in. w zakresie integracji funkcji słuchowych, wzrokowych, motorycznych oraz obniżonymi zdolnościami prawidłowego utrzymania uwagi. Istnieją jednak metody, których zastosowanie może znacząco poprawić jakość funkcjonowania dziecka w szkole.    

Badania nad wspomnianymi deficytami funkcji poznawczych zaowocowały przełomem w kierunku właściwej diagnozy – a co za tym idzie, poszukiwaniem rozwiązań dopasowanych do dzieci w wieku szkolnym. Rozpoczęto pracę nad skutecznymi terapiami, w których kluczowe okazuje się tzw. oddziaływanie wielokierunkowe. Oznacza to, że jest ono nastawione zarówno na angażowanie wzroku i słuchu dziecka, jak i tzw. funkcji motorycznych (ruchowych).

Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke – twórca metody, która najpierw zdobyła dużą popularność wśród terapeutów na terenie Niemiec, a następnie z jej skuteczności zaczęli korzystać specjaliści na całym świecie. Dzisiaj jest również metodą powszechnie stosowaną w Polsce, a jej bezpieczeństwo i naukową skuteczność potwierdzają liczne badania oraz tysiące rodziców, których dzieci z powodzeniem skorzystały z Metody Warkego.

Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji i afazji (również ruchowej), są zaburzenia przetwarzania słuchowego i opracował rozwiązanie, które prowadzi do całkowitego zredukowania lub zminimalizowania wyżej wymienionych trudności, poprzez zastosowanie odpowiedniego treningu.

Metoda Warnkego – na czym polega?

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Znaczącą różnicą pomiędzy tą metodą pracy z dzieckiem a innymi biernymi treningami słuchowymi, jest przede wszystkim zaangażowanie pacjenta w trening. Dziecko ćwiczące w obecności terapeuty, nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce.

Wszystko zaczyna się od diagnozy, czyli określenia, czy i w jakim stopniu Metoda Warkego, będzie odpowiednim rozwiązaniem akurat w naszym przypadku.

Odpowiedzi uzyskane w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, a na podstawie uzyskanego wyniku terapeuta tworzy plan treningowy. Następnie, proponowany rozkład treningów dostosowywany jest indywidualnie do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta i celu, jaki chcemy wspólnie osiągnąć. Aby usprawnić ten proces, można wypożyczyć przenośne urządzenie do codziennych ćwiczeń w warunkach domowych.

Do kogo skierowana jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego adresowana jest do dzieci (od 5 roku życia) i dorosłych z:

  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD (tj. nie mającymi problemów ze słuchem na poziomie ucha, lecz we właściwym przetwarzaniu dźwięków), czy też interpretacji dźwięków na poziomie nerwu słuchowego i mózgu,
  • trudnościami w nauce,
  • problemami w nauce czytania i pisania,
  • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz osób, u których dysleksję już zdiagnozowano,
  • trudnościami lateralizacyjnymi,
  • problemami z koncentracją uwagi,
  • trudnościami w funkcjonowaniu mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze),
  • u osób jąkających się.

Metoda Warkego stosowana jest z powodzeniem również u osób starszych, w celu opóźnienia procesów demencyjnych oraz związanych z pogorszeniem słyszenia. 

Czy wspomniana metoda jest bezpieczna?

Metoda Warnkego stosowana jest przez terapeutów na całym świecie, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a od 2010 roku również w Polsce. Skuteczność i bezpieczeństwo metody potwierdzono w wielu badaniach naukowych (również polskich), m.in.:

  • Badaniu Ministerstwa Kultury Kraju Thüringen, opieka naukowa Uniwersytet Hannower, U.Tewes, 2001 i 2003 r., Tewes U., Steffen S. Warnke F.
  • Badaniu Instytutu Psychologii, Uniwersytet Gdański 2015, M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada

Jakie są efekty pracy Metodą Warkego?

Pacjenci opowiadający o swoich odczuciach po kilku sesjach terapeutycznych podkreślają, że poświęcają mniej czasu na naukę w domu, dużo lepiej koncentrują się podczas lekcji w szkole oraz szybciej zapisują notatki.

Efekty te z kolei prowadzą bezpośrednio do tego, że dzieci chętniej chodzą do szkoły, a nauce towarzyszy znacznie mniejszy stres. Ostatecznie możemy z całą pewnością przyznać, że Metoda Warkego poprawia jakość życia i codziennego funkcjonowania.

DIAGNOZĘ I TERAPIĘ W RAMACH METODY WARKEGO prowadzimy również w Centrum Terapeutycznym PolKa w Tczewie.

Jesteśmy certyfikowanymi diagnostami i terapeutami tej metody, wpisanymi do oficjalnej bazy ośrodków.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami TUTAJ>> METODA WARNKEGO | Polka Centrum Terapeutyczne (polka-piankowska.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *