Wakacyjne turnusy TUS!

Zapraszamy do zapisów na najbliższy wakacyjny turnus Treningu Umiejętności Społecznych TUS, który odbywać się będzie od 8 do 19 lipca 2024 r. (10 dni treningowych; zajęcia trwać będą każdego dnia przez 90 minut). Warunkiem uruchomienia TUS jest zebranie minimum 4 – osobowych, a maksymalnie 9 – osobowych grup, w różnych przedziałach wiekowych.

Obecnie prowadzimy zapisy!

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), nazywany również metodą Goldsteina, to terapeutyczne działanie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego u dzieci i nastolatków oraz młodych dorosłych. TUS przyjmuje formę regularnych zajęć grupowych, podczas których rozwijane są umiejętności potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie.

 1. Cel TUS:
  • Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych.
  • Rozwinięcie lub nabycie umiejętności wykonawczych w różnych sytuacjach społecznych, takich jak rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie relacji, reagowanie na zaczepki lub agresję.
  • Nabycie nowych, wzmacniających doświadczeń w sytuacjach społecznych.
  • Rozpoznawanie emocji towarzyszących sytuacjom społecznym.
  • Poznanie sposobów odreagowania napięcia fizycznego i psychicznego.
  • Nauka współpracy, komunikacji oraz formułowania i przyjmowania krytyki.
  • Praca nad odpornością na niepowodzenia i wiarą we własne możliwości.
 2. Dla kogo przeznaczone są zajęcia TUS?
  • Metoda TUS jest adresowana do osób borykających się z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, takimi jak trudności w nawiązywaniu relacji, nieśmiałość, lęk społeczny, zachowania impulsywne, trudności w samoregulacji, dostosowaniu się do zmiennych sytuacji społecznych i inne…
 3. Etap programu TUS:
  • Praca metodą TUS cechuje się wysokim stopniem strukturalizacji.
  • Utworzenie grupy poprzedza wypełnienie kwestionariusza dotyczącego każdego uczestnika oraz rozmowa z rodzicami, aby poznać potrzeby, ocenić trudności, z jakimi się boryka, i określić jego indywidualny potencjał.
  • Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach o stałym składzie, miejscu i czasie, co zapewnia poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *